Soinvirta Oy on varma ja vastuullinen sähköalan toimija Etelä-Savossa

 

Soinvirta Oy on vuonna 2014 perustettu sähköalan yritys Mikkelistä. Teemme sähkö- ja automaatiosuunnittelua sekä valvontaa yrityksille koko Etelä-Savon alueella. Tarvittaessa työskentelemme myös pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa.

Tarjoamme kattavaa sähköalan palvelua luotettavasti, vastuullisesti ja valtuutetusti. Palveluihimme kuuluvat sähkösuunnittelun ja valvonnan lisäksi niin sähkötarkastukset, sähköpalon tutkinta kuin muut EIC-palvelut. Teemme työtä sydämellä ja kokonaisvaltaisesti palvellen. Voit luottaa, että teemme työt  loppuun asti huolellisesti ja kunnolla. 

Palvelemme koko Etelä-Savon alueella Kuopiosta alaspäin vitostien itäpuolella. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan sähköalan palveluntarpeestasi!

 

Ota yhteyttä

 

Kattavat sähköalan palvelut yrityksille

Asiakaskuntamme koostuu erityisesti teollisuuslaitoksista sekä taloyhtiöistä ja liikekiinteistöistä. Sähkö- ja automaatiosuunnittelun lisäksi palveluihimme kuuluvat mm.

Mietityttääkö jokin sähköön liittyvä palvelu – ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

Sähköturvallisuus on meille tärkeintä

 

Sähköturvallisuutta valvova viranomainen on Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Sähköasennuksia saavat tehdä vain rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset. Sähköalan töiden tekemisen edellytyksenä on aina  riittävän laaja sähköalan koulutus ja sähköurakointioikeudet.

Me Soinvirta Oy:ssä otamme työmme vakavasti ja työllistämme vain koulutettua, pätevää henkilökuntaa. Huomioimme työssämme aina sähköturvallisuuteen liittyvät säädökset ja standardit.

Meiltä saat vain ensiluokkaista ja laadukasta sähköalan työn jälkeä. Olipa kyse sitten teollisuuden tai yksityisyritysten sähkötöistä, korostuvat työssämme aina työvaiheiden huolellinen suunnittelu, turvallinen ja lainmukainen toteutus sekä työntekijöiden vahva ammattitaito ja vastuullisuus. Sähköturvallisuus ja sitä kautta asiakkaan turvallisuus ovat meille toiminnassamme ykkösasia!

    

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Soinvirta Oy (Y-2617145-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hannu Soinvirta
044 361 4044
soinvirta.hannu@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Soinvirta Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Soinvirta Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
soinvirta.hannu@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna